תרומה לקהילה

חברת go-fun רואה בתרומה לקהילה כחלק בלתי נפרד מצביונה, אנו רואים באפשרות לשמח ולעזור לילדים זכות גדולה ושמחים שניתנה לנו זכות זו.
כחלק מתפיסת עולמינו, אנו משתדלים לספק שירותים בהתנדבות לעמותות וארגונים איתם אנו עובדים בשיתוף פעולה.